EN Careers Login

Our Library Investment Strategy Market Update Weekly

Weekly Market Update

กระทรวงการคลังพร้อมเร่งออกมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อ และ การท่องเที่ยวในประเทศเร็วๆนี้

10 July 2020 - 16 July 2020

See More

แนวโน้มเศรษฐกิจโลกเดือน มิ.ย. 63 ปรับลด คาดการณ์เศรษฐกิจโลกว่าจะหดตัวลงร้อยละ 4.9 ในปี 2563

3 July 2020 - 9 July 2020

See More

ธปท. ประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระยะที่ 2

26 June 2020 - 2 July 2020

See More

ครม. เห็นชอบกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวผ่าน 3 แพ็กเกจ มูลค่า 2.24 หมื่นบ้านบาท

19 June 2020 - 25 June 2020

See More

ธนาคารโลกคาดการณ์ Covid-19 จะฉุดเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยที่รุนแรง

12 June 2020 - 18 June 2020

See More

ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบงบประมาณวงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท

5 June 2020 - 11 June 2020

See More

นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน

29 May 2020 - 4 June 2020

See More

บริษัท Moderna Inc เผย การทดลองวัคซีนต้านไวรัส Covid-19 ในคน ระยะแรกให้ผลออกมาเป็นบวก

22 May 2020 - 22 May 2020

See More

ราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น หลังมีการผ่อนมาตราการในบางรัฐ

15 May 2020 - 21 May 2020

See More

เตรียมแผนฟื้นฟูผลกระทบ Covid-19 สร้างโมเดล

8 May 2020 - 16 May 2020

See More

เตรียมผ่อนปรน

1 May 2020 - 7 May 2020

See More